CUNY Lehman & An Ghaeilge

(for all official information on programs in Irish, see the Undergraduate Bulletin)

The Irish Language Program, Department of Languages and Literatures, Lehman College, the City University of New York.

|Lecture Series| |Elementary Irish| |Intermediate & Advanced Irish| |Degree Programs| |Summer Study Abroad| |Cumann Gaelach| |Symposium| |Research| |Translations| |Links|


Forms & Flyers

Here are a variety of forms & flyers frequently requested by students.

Study Abroad Application Package

Application for the Gaeltacht Summer Awards

ENCORE Application Form

Elementary Irish I Student Information Sheet

Program News and Updates

E-mail the Tomás if you would like to be added to the e-mail newsletter list. tomas@lehmangaeilge.org

 

Lehman Gaeilge Staff

 


Cáit Foster, Caoimhe Nic Giollarnáith, Seán Mac Giolla Ghunna, & Tomás Ó h-Íde

Department of Languages and Literatures - Irish Language Program

Dr. Cáit Foster, Doctoral Lecturer

Dr. Seán Mac Giolla Ghunna (Gillen), Assistant Professor

Ms. Caoimhe Nic Giollarnáith, Language Lab Instructor

Dr. Tomás Ó h-Íde (Ihde), Associate Professor and Chair - [webpage]

Past Adjunct Lecturers

Muireann Ní Chuív (2012-2015)
Dr. Rhona Ní Chearbhaill (2012-2013)
Madeleine Ní Ghallchobhair (2011-2012)
Siobhán Ní Mhaolagáin (2010-2011)
Úna Ní Fhátharta (2009-2010)
Eimear Ní Cheallaigh (2008-2009)
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2007-2008)
Elaine Ní Bhraonáin (2004-2008)

Please Visit the Websites of our Sponsors

The Ireland-United States Commission for Educational Exchange

The Irish Government’s National Lottery/An Crannchur Náisiúnta

Institute for Irish-American Studies

 

Thank you to the following organizations and businesses for their support in 2013-14

 • Ben Madigan Press
 • Club Leabhar Nua Eabhrac
 • Cumann na Gaeltachta, Canada
 • Daltaí na Gaeilge
 • Gaelic-American Club, Fairfield, CT
 • Glucksman Ireland House, NYU
 • Litriocht.com
 • Manhattan College
 • Maura Mulligan Rang Damhsa
 • New York Irish Center
 • Oideas Gael

See the 2013 benefit journal here (minimum file size pdf).

 

 

Siompóisiam/Symposium 2016

Litríocht na Gaeilge agus Stair na hÉireann ~ Irish Language Literature and the History of Ireland

Generously funded by a grant from the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht and the Irish National Lottery supported by the Ireland-United States Commission for Educational Exchange (Fulbright Commission). Additional funding provided by the CUNY Institute for Irish-American Studies, the Department of Languages & Literatures, and the Friends of LehmanGaeilge.

Foirm Chlárúcháin/Registration Form

symposium2016regform.pdf

Treoracha/Directions

http://www.lehman.edu/about/maps-and-directions.php

An Clár/The Program

18-20 Feabhra 2016/Febuary 18-20, 2016

Room 9207. CUNY Graduate Center, 365 Fifth Avenue, New York, NY

Déardaoin/Thursday
7:00-9:00pm: Cathaoirleach/Chair: Hilary Mhic Suibhne, New York University
Léamh, Plé agus Ócáid Shóisialta/Reading, Discussion and Social Gathering

Aoi Speisialta: An Dr. Ailbhe Ní Ghearbhuigh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh/Special Guest: Dr. Ailbhe Ní Ghearbhuigh National University of Ireland, Galway Tost agus Allagar (2016). (Léamh & plé dátheangach/Bilingual reading & discussion).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lehman College-CUNY, 250 Bedford Park Blvd West, Bronx, NY

Dé hAoine/Friday
11:00-12:00
Cartlann/Workshop (Seomra/Room MUS-313) Cathaoirleach/Chair: Martin Burke, Lehman College, CUNY

Writing Workshop - Historian Aindrias Ó Cathasaigh, Exploring hidden history with the Irish Language (Workshop lead in English)

Dé hAoine/Friday
12:00-1:00
Lón/Lunch (Seomra/Room MUS-313)

1:00-2:30 (léachtaí as Béarla/lectures in English) (MUS-306) Cathaoirleach/Chair: Deirdre O'Boy, Lehman College, CUNY

 • John Gillen, Hostos Community College, CUNY, The symbolism of the later Iron Age ceremonial short sword as embodied in the early poem, ‘Luin oc elaib’
 • Diane Auslander, Lehman College, CUNY, Lóegaire (5th century?) to Brian Boru (941-1014): Kings, the Church, and the Ideal of Unity in the Late Seventh to Early Eighth-Century Vernacular Law Texts from the Senchas Már
 • John Faubion, Lehman College, CUNY, The Triads of Ireland

3:00-4:30 (léachtaí as Béarla/lectures in English) (MUS-306) Cathaoirleach/Chair: Janet Butler Munch, Lehman College, CUNY

 • Cóilín Owens, George Mason University, “Eoghainín na nÉan,” Tuberculosis, and Metempsychosis
 • Dennis Murphy, H.S. for American Studies, Lehman College, Last moments of the 1916 signatories: idealism upheld or shattered?

7:00 Dinnéar i Rory Dolan's, Yonkers, NY. Honorees Eileen Zurell and Séamus Blake.  $30 tickets. Cash bar. Music by John Redmond.  [This will be a bilingual event. Click here for more information regarding the benefit dinner.]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dé Sathairn/Saturday

9:00-10:30 (léachtaí as Gaeilge/lectures in Irish) (MUS-313)

 • Kate Foster, York College, CUNY, Stair na hÉireann i leabhar pháistí i nGaeilge
 • Tomás Ó h-Íde, Lehman College, CUNY, Ó Thrá Anoir le Dónal Ó Flannagáin agus Stair na hÁrann
 • Conn Mac Aogáin, CUNY Graduate Center, L’Attaque le hEoghan Ó Tuairisc – Téacs sa Chomhthéacs Réabhlóideach Idirnáisiúnta

11:00-12:15 (léachtaí as Gaeilge/lectures in Irish) (MUS-313) Cathaoirleach/Chair: Roslyn Blyn-LaDrew, University of Pennsylvania

 • Andrew Carey, A.D. 2016: Ficsean Eolaíochta Gaelach agus Macalla Stair na hÉireann
 • Niamh Nic Ruairí, University of Connecticut, Pádraig Mac Piarais – Guth agus Glór na Gaeilge
 • Ailbhe Ní Ghearbhuigh, National University of Ireland. Galway, Oidhreacht 1916 i bhfilíocht Mháire Mhac an tSaoi

12:30-2:00pm
Lón/Lunch (SP-B20) Cathaoirleach/Chair: Daithí Mac Lochlainn
, Club Leabhar Nua Eabhrac
Aoi Speisialta: Údar Fionnuala Uí Fhlannagáin/Special Guest: Author Fionnuala Uí Fhlannagáin
Saothraithe Gaeilge i Meiriceá ó lár go dtí deireadh an naoú haois déag . (Presenter will speak in Irish.)

2:00-3:00 (léachtaí as Gaeilge/lectures in Irish) (SP-B20) Cathaoirleach/Chair: Antaine Ó Dubhthaigh, Drew University/New York University

 • Brian Ó Broin, William Paterson University, Cath Fontenoy agus Athinsint Liam Mac Cóil Air
 • John Woods, University of Notre Dame, Staidéar ar ghearrscéalaíocht luath Mháirtín Uí Chadhain mar litríocht engagé tríd an Léann Útóipeach

3:30-4:30pm
Eochairléacht (SP-B20) Cathaoirleach/Chair: Joe Lee, New York University
Aoi Speisialta: Staraí Aindrias Ó Cathasaigh/Historian Aindrias Ó Cathasaigh, “Ní amháin Gaelach ach saor”: teanga, polaitíocht agus 1916.

Clabhsúr/Closing

 

Lehman Gaeilge Symposium 2016

Litríocht na Gaeilge agus Stair na hÉireann/Irish Language Literature and the History of Ireland

Nua-Eabhrac/New York, 19-20 Feabhra/February 2016

Siompóisiam

Tugann an Clár Gaeilge de chuid Roinn na dTeangacha agus na Litríochta cuireadh duit páirt a ghlacadh i siompóisiam dar teideal “Litríocht na Gaeilge agus Stair na hÉireann”, a bheidh ar siúl ar champas CUNY Coláiste Lehman an 19-20 Feabhra 2016. Tá sé mar aidhm againn taighdeoirí agus scoláirí de chuid litríocht na Gaeilge a bhfuil suim acu i stair na hÉireann a thabhairt le chéile. Ba cheart dóibh siúd a bhfuil suim acu páirt a ghlacadh sa siompóisiam togra, i bhfoirm ceangaltán leictreonach, a sheoladh chuig comhdhail@lehmangaeilge.org. Déanfaimid machnamh ar thograí le haghaidh páipéir indibhidiúla chomh maith le tograí le haghaidh painéil de thriúr ag díriú ar thopaic chomónta. Níor cheart go mbeadh an togra níos faide ná 250 focal agus ba cheart go dtabharfaí ainm an rannpháirtí, cleamhnú acadúil, eolas teagmhála, agus ainm an pháipéir. Cuir in iúl dúinn freisin má theastaíonn aon trealamh (scáileán, teilgeoir, srl.) le haghaidh do chuir i láthair. Níor cheart go mbeadh an cur i láthair níos faide ná 20 nóiméad. Is féidir páipéir a thabhairt i nGaeilge nó i mBéarla. Cuir in iúl le do thoil cén teanga a roghnaíonn tú agus scríobh do thogra sa teanga sin. Beidh ar a laghad leath de na páipéir a roghnaítear i nGaeilge chomh maith leis an eochairléacht. Ní bheidh fáil ar aon seirbhís aistriúcháin ag an gcomhdháil. Ní léifear páipéir in absentia. Is é an spriocdháta chun tograí a sheoladh isteach an 1 Nollaig 2015, agus tabharfar aitheantas do gach uile iarratas. Seolfar fógraí glactha ón gcoiste eagrúcháin roimh an 1 Eanáir 2016. Ba cheart go n-íocfadh rannpháirtithe táille chlárúcháin $50 nuair a ghlactar leis an togra. San áireamh leis an táille chlárúcháin tá bricfeasta Eorpach amháin agus dhá lón, chomh maith le sosanna tae/caife. Beidh rannpháirtithe in ann a chur in iúl dúinn le linn clárúcháin an mbeadh suim acu dul chuig dinnéar le chéile tráthnóna Dé hAoine ag bialann áitiúil Éireannach. Beidh eolas ar ár suíomh gréasáin faoi lóistín agus taisteal srl.

Symposium

The Irish Language Program of the Department of Languages and Literatures invites you to participate in a symposium entitled “Irish Language Literature and Irish History” which will take place on the campus of CUNY Lehman College 19-20 February 2016. Our plan is to bring together researchers and students of Irish language literature interested in Irish history. Those interested in participating should send a proposal, in the form of an electronic attachment, to comhdhail@lehmangaeilge.org . We will consider proposals for individual papers as well as proposals for panels made up of three people and focusing on a common topic. The length of the proposal should not exceed approximately 250 words and should include the name of the participant, his or her academic affiliation, contact information, and the title of the paper. Also indicate if any equipment (screens, projectors, etc.) will be necessary for your presentation. The length of each presentation should not exceed 20 minutes. Papers may be presented in Irish or in English. Please indicate the language of your choice and write the proposal in that language. At least half of the accepted papers will be in Irish as will the keynote. No translation services will be provided at the conference. Papers will not be read in absentia. The deadline for sending proposals is 1 December 2015, and all submissions will be acknowledged. Notices of acceptance from the organizing committee will go out by 1 January 2016. Once a proposal is accepted, participants should pay a registration fee of $50. Registration fee includes one continental breakfast and two lunches as well as tea/coffee breaks. At the time of registration, participants will be able to indicate if they would like to optionally have dinner together Friday evening at a local Irish restaurant. Our Web page will have information about lodging, transportation, etc.

 

Lehman Gaeilge Symposium 2014

ENTER THE SYMPOSIUM WEBSITE

The Irish Language Program of the Department of Languages and Literatures hosted a symposium entitled “Literature and Irish Language Broadcast Media” which took place on the campus of CUNY Lehman College February 21-22, 2014 and was funded in part via the Ireland-United States Commission for Educational Exchange and the Irish Government’s National Lottery. There was also a pre-conference lecture held at the CUNY Graduate Center on February 20th. Nearly 70 participants attended the symposium events with our highest attendence this year on Friday with 49 individuals in attendance. Photos of some symposium events are available at http://lehmangaeilge.smugmug.com/.

Prof. Gearóid Denvir, Department of the Irish Language, National University of Ireland, was our keynote speaker and Ciarán Ó Cofaigh, ROSG, was our luncheon speaker. Prof. Denvir addressed attendees in English on Thursday and in Irish on Saturday. Mr. Ó Cofaigh's luncheon talk was in Irish. There was one panel with two papers in English early Friday afternoon. The rest of the papers on Friday and all day Saturday were in Irish. No translation services were provided at the conference.

 

 

For those who did not attend the Symposium in 2014, you can get a taste of the event by viewing Prof. Gearóid Denvir's opening lecture at CUNY Graduate Center above.

Lehman Gaeilge Symposium 2012

The Irish Language Program of the Department of Languages and Literatures held a two-day symposium two years ago entitled “The Short Story in Irish Language Literature,” which took place on the campus of CUNY Lehman College February 24-25, 2012. We brought together researchers, instructors, and students of Irish language literature interested in the genre of the short story. Prof. Brian Ó Conchubhair, Notre Dame University, editor of Gearrscéalta ár Linne and Twisted Truths, was our keynote speaker. The two day symposium had Irish as the primary language. Most papers were presented in Irish, the keynote was in Irish and an author book reading with Micheál Ó Conghaile was held in Irish. As the first literature conference in North America through the medium of Irish, attendance was excellent with over forty participants. The symposium also featured book sales, a book launch, continental breakfast, lunch, and a closing wine and cheese reception with live traditional Irish music with Bernadette Fee and Allen Gogarty. Twenty-one participants also opted to join us for a most enjoyable dinner together Friday evening at the Rambling House here in the Bronx. There was a great article about the symposium in the on-line magazine Beo! .

Irish Language Events in the New York City Area

 

Earn 3 undergraduate credits this coming January 2016 as you begin learning Irish on-line at home.

Visiting students from the following colleges have registered for undergraduate Irish language courses with us in the winter or summer sessions over the past five years:

Baruch College, Brooklyn College, City College of New York, College of the Holy Cross, Hunter College, Idaho State University, John Jay College of Criminal Justice, Iona College, The New School, New York University, Our Lady of the Lake University, Smith College, Queens College, St. John's University, SUNY Empire State College, Tufts University, and University of Florida.

Lehman College tuition rates are very reasonable. For those wishing to take our on-line 3 credit course, contact Prof. Ó h-Íde first at tomas.ohide@lehmangaeilge.org to express your interest, see further information below, and visit Lehman College Winter Session page at http://www.lehman.edu/special-academic-sessions/winter-session-highlights/index.php.

Tutoring sessions available at Lehman College in January between 6pm and 8pm on Mondays and Tuesdays. That is to say, students can take the winter course 100% on-line, or they can take the course as a hybrid, part in the classroom Mondays & Tuesdays and part on-line. In either case, students should register for the asychronous section.

2015 Fall Course Program 2015 with Lehman College

Fall 2015

IRI 111 - Elementary Irish I: [MoTh 12:00PM - 1:15PM (TBA) & Tu 5:30PM - 6:20PM (305 Miguel Hall) at Manhattan College] - Ó h-Íde & Nic Giollarnáith **First meeting - 8/31/2015 @ 12:00pm**

IRI 111 - Elementary Irish I: Section A01 (79919) - On-line - Ó h-Íde

IRI 230 (LEH 352) - Irish Language Cinema: - On-line - Foster **Course available from - 8/27/2015**

IRI 381 - Tutorial in Irish Language and Literature: Children's Literature in Irish - [Tu 12:00PM - 1:00PM (Room 257) at Lehman College] - Ó h-Íde ** First tutorial meeting - 9/8/2015 @ 12pm**

Earn 6 undergraduate credits this coming summer as you begin learning Irish on-line at home OR study abroad in Galway, Ireland.

Visiting students from the following colleges have registered for undergraduate Irish language courses with us in the summer or winter sessions over the past five years:

Baruch College, Brooklyn College, City College of New York, College of the Holy Cross, Hunter College, Idaho State University, John Jay College of Criminal Justice, Iona College, The New School, New York University, Our Lady of the Lake University, Smith College, Queens College, St. John's University, SUNY Empire State College, Tufts University, and University of Florida.

Lehman College tuition rates are very reasonable. For those wishing to take our on-line 6 credit course, contact Prof. Ó h-Íde first at tomas.ohide@lehmangaeilge.org to express your interest and see further information below. The Visiting Student Application can be found at http://www.lehman.edu/special-academic-sessions/summer/documents/VisitingStudentApplication_000.pdf .

For those wishing to travel with the CUNY group to Galway, Ireland, to complete the 6 credit course, please see information below and application form on the left. Two students from the Lehman group are granted Gaeltacht Summer Awards funded by Ireland's National Lottery. Contact Prof. Ó h-Íde at tomas.ohide@lehmangaeilge.org to express interest in the Gaeltacht Summer Awards. These awards cover tuition, housing, and meals and are only open to CUNY students who have completed a 6 credits of Irish language study at CUNY. All others wishing to travel to Galway, Ireland, with the CUNY group must apply by April 15th using the form on the left.

The Gaeltacht Summer Awards have been generously funded by the Irish Government’s National Lottery via the Ireland-United States Commission for Educational Exchange .

Can't go to Galway? Try our Summer 2016 On-line Courses!

Blackboard with sound files and book/CDs throughout the week and 30 minute live Skype or phone one-on-one tutoring twice a week. The course can also be taken in a hybrid format with a two hour session once a week at your choice of venue: Queens College (Flushing) Mondays 6:00pm-8:00pm OR Lehman College (Bronx) Tuesdays 6:30pm-8:30pm. Regardless of choice for 100% on-line or hybrid, all students should register for the asychronous section.

IRI 111 - Elementary Irish I (June - 3 credits): - On-line - Ó h-Íde

IRI 112 - Elementary Irish II (July - 3 credits): - On-line - Ó h-Íde

Summer Study Abroad in Galway, Ireland


From left to right are Prof. Tomás Ó h-Íde and Dr. Cáit Foster with CUNY students Nzingha Farrell and Shannon Chiarel in An Cheathrú Rua, August 2013.


The famous coral beach, Trá an Dóilín, on a beautiful sunny bank holiday in August 2013 in An Cheathrú Rua.

About 40 CUNY students have participated in the four-week study abroad program with the National University of Ireland, Galway in the past ten years. Students study at the Acadamh campus in An Cheathrú Rua in Connemara, County Galway, where the Irish language remains the community language. The dates were July 10 – August 7, 2015 this past year. Students received 6 undergraduate credits. Tuition and fees were 1,450 Euros and full-board accommodation (sharing) are 945 Euros. In the past six years, several students have received grants to cover these expenses. Information regarding these grants for 2015 are posted at http://www.fulbright.ie/gaeltacht-summer-award. CUNY students who have already completed two semesters are eligible and must apply through the Irish Language Program at Lehman College. Contact tomas.ohide@lehmangaeilge.org if interested by March 1, 2015. All CUNY students must also complete the Study Abroad Application Package on the left.

Past Lecture Series

We welcome all to our free lectures at CUNY Graduate Center and Lehman College, CUNY.

Tuesday, April 28, 2015 @ 7:00pm: Prof. Alan Titley and Micheál Ó Conghaile will read from their most recent Irish language books and a discussion will follow in Room C202, CUNY Graduate Center. The reading will take place in the Irish language and there will be no translation services available. This is a free event. Please RSVP to irish.studies@lehman.cuny.edu . Photo ID required for entry into the CUNY Graduate Center at 365 Fifth Avenue, New York, NY.

Monday, April 20, 2015 @ 7:00pm: Dr. Deirdre Ní Chonghaile from the Aran Islands, Co. Galway, will speak at the CUNY Graduate Center (Room 3309) on the following topic, "Amhráin in Pennsylvania, 1884-1935: Bailiúcháin an Athar Domhnall Ó Morchadha." The lecture will be given in the Irish language and there will be no translation services available. This is a free event. Please RSVP to irish.studies@lehman.cuny.edu . Photo ID required for entry into the CUNY Graduate Center at 365 Fifth Avenue, New York, NY.

Tuesday, April 21, 2015 @ 11am: Dr. Deirdre Ní Chonghaile from the Aran Islands, Co. Galway, will speak in English at Lehman College, CUNY, (Room 313. Music Building) on the following topic, "Sean-nós song in Pennsylvania, 1884-1935: the Rev. Daniel J. Murphy Collection." This is a free event. Please RSVP to irish.studies@lehman.cuny.edu . Refreshments will be provided.

Monday, February 9, 2015 @ 7:00pm: Prof. Ríonach Uí Ógáin from University College Dublin, will speak at the CUNY Graduate Center (Room 3309) on the following topic, "Cró na Snáthaide: léargas ar thaighde agus ar chartlann Bhéaloideas Éireann." The lecture will be given in the Irish language and there will be no translation services available. This is a free event. Please RSVP to irish.studies@lehman.cuny.edu . Photo ID required for entry into the CUNY Graduate Center at 365 Fifth Avenue, New York, NY.

Tuesday, February 10, 2015 @ 11am: Prof. Ríonach Uí Ógáin from University College Dublin, will speak in English at Lehman College, CUNY, (Room 313. Music Building) on the following topic, "The Eye of the Needle – an overview of recent research and the archival process in Irish folkloristics." This is a free event. Please RSVP to irish.studies@lehman.cuny.edu . Refreshments will be provided.

Tuesday, December 3, 2013 @ 6:30PM—Maura Mulligan (Author—Call of the Lark) Graduate Center-CUNY. The lecture will be given in the Irish language and there will be no translation services available. This is a free event. Please RSVP to tomas@lehmangaeilge.org . Photo ID required for entry into the CUNY Graduate Center at 365 Fifth Avenue, New York, NY. We will be meeting in Room 8301.

Tuesday, October 1, 2013 @ 6:30pm: Dr. Louis de Paor, Director of the Centre for Irish Studies at the National University of Ireland, Galway and Fulbright Scholar at NYU will give a lecture at the CUNY Graduate Center on his research concerning the writings of Irish language poet Liam Seosamh Gógan. The lecture will be given in the Irish language and there will be no translation services available. This is a free event. Please RSVP to tomas@lehmangaeilge.org .

Monday, April 8, 2013 @ 6:30pm: Dr. Ríona Nic Congáil from St. Patrick's College, Dublin City University, will speak at CUNY Graduate Center in Irish on the following topic, "Codladh Céad Bliain: Éabhlóid Litríocht Ghaeilge na nÓg."

Tuesday, March 12, 2013 @ 6pm: Dr. Conchúr Ó Giollagáin from the National University of Ireland, Galway, will speak in English at Lehman College, CUNY, (Room 306 Music Building - Recital Hall) on the following topic, "Reality and aspiration in language identity in Ireland: Cultural transformations since independence."

Monday, March 11, 2013 @ 6:30pm: Dr. Conchúr Ó Giollagáin from the National University of Ireland, Galway, will speak in Irish at the CUNY Graduate Center (Room 8106) on the following topic, "An dóchas agus an dúshlán i bhféiniúlacht teanga na hÉireann: Claochluithe cultúrtha sa ré iarchoilíneach."

Tuesday, December 4, 2012: Máire Ní Neachtain from Mary Immaculate College, University of Limerick, spoke at Lehman College, CUNY, in English to an audience of over 40 attendees on the topic of "The Road Ahead: An Ghaeltacht as a bedrock for Irish-speaking communities of the future?”. We heard much excellent feedback from participants and refreshments were enjoyed by all afterwards in the Music Building.

Monday, December 3, 2012: Máire Ní Neachtain from Mary Immaculate College, University of Limerick, spoke at CUNY Graduate Center in Irish to an audience of about 20 attendees on the topic of "An Ród seo Romhainn: An Ghaeltacht mar fhoinse do phobail Ghaeilge amach anseo?" It was great to have so many fluent Irish speakers together in one room and refreshments and conversation were enjoyed afterwards at Brendan's Pub around the corner.

Monday, November 12. 2012: Rhona Ní Chearbhaill our 2012-2013 Visiting Lecturer spoke at CUNY Graduate Center in Irish to an audience of about 15 attendees on the topic of "'Fill Arís': Léargas liteartha agus eitneagrafaíochta ar an aisimirce go ceantar Gaeltachta Chonamara". She spoke of her current research in the area of return immigration to the Gaeltacht areas and the lecture was well received by those in attendance.

 

 

Undergraduate Minor and Major with Irish

Programs

Are you interested in completing a minor in the Irish language or a complete major with a concentration in the Irish language? The Department of Languages and Literatures at Lehman College offers a Minor in Irish Language and Literature and a B.A. in Comparative Literature (Irish language track). If you wish to complete the Minor or the B.A., please get in contact immediately with Professor Tomás Ó h-Íde (Ihde). He would be more than happy to discuss your degree options with you. (718) 938-1345 or tomas@lehmangaeilge.org .

Elementary Irish

We welcome all to participate in our Irish language courses as undergraduate students, Encore students (60 years and older), or Friends of the Irish Language Program (adult education). We encourage students to take elementary level courses 100% in class, the hybrid format, 50% of class time face-to-face and 50% on-line, or completely on-line. Blackboard software is used in hybrid and asychronous courses. See Irish Language Classes at CUNY for a video on how we teach using Blackboard. Skype tutoring is available for all students. In 2014-2015, Tomás Ó h-Íde from NJ and Caoimhe Nic Giollarnáith from Ireland will be teaching the Elementary courses. Lehman College students presently use IRI 111 and IRI 112 (6 credits) to fulfill their foreign language requirement.

Present Elementary Sequence - 8 hours total

 • IRI 111: Elementary Irish 1 - 4 hours weekly
 • IRI 112: Elementary Irish 2 - 4 hours weekly

Intermediate & Advanced Irish

 • Students who complete the Elementary sequence are welcome to join the Minor in Irish Language & Literature. This program requires students to complete two courses at the intermediate level and two courses at the advanced level. Below are the intermediate level courses offered at Lehman College.

  • IRI 201: Intermediate Irish Grammar
  • IRI 202: Intermediate Irish Reading and Composition
  • IRI 205: Irish for Reading Knowledge (for Ph.D. students)
  • IRI 207: Conversational Irish
  • IRI 230: Irish Language Cinema (for undergraduate general education)
  • IRI 281: Tutorial in Irish Language and Literature

 • All advanced Irish language students, undergraduate and auditors, are welcome to take our wide selection of language and literature courses. Courses are offered at CUNY Lehman College and the CUNY Graduate Center. Please note that all 300 and 400 level Irish language and literature courses at CUNY are conducted in the Irish language only.

  • IRI 300: Introduction to Literary Studies
  • IRI 303: Advanced Grammar and Composition
  • IRI 305: Advanced Conversation
  • IRI 310: Comparative Grammar
  • IRI 320: Introduction to the Irish Short Story
  • IRI 323: Irish-Language Poetry of the Twentieth Century
  • IRI 340: Contemporary Irish Language Novel
  • IRI 341: Irish-Language Theatre
  • IRI 350: Folklore in the Irish Language
  • IRI 357: Special Topics in Irish-Language Literature
  • IRI 381: Tutorial in Irish Language and Literature
  • IRI 447: Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille

 • For students wishing to minor and major with Irish, the current program is:
  • Complete Foreign Language Requirement: IRI 111 & IRI 112
  • Complete Minor in Irish: IRI 201, 202, 303, & 305
  • Complete Major in Comp. Lit. (Irish Track):
   • 9 credits: IDW 211, IDW 212, IDW 213
   • 6 credits: IRI 300, SPV 246 OR ENG 304
   • 3 credits: IRI 310
   • 9 credits: (pick 3): IRI 320, IRI 323, IRI 340, IRI 341, IRI 350, and/or IRI 447
   • 3 credits: IRI 357
    • Note that all IRI courses in the minor and major are taught through the medium of Irish. Including the foreign language requirement, minor, and major, students would take a total of 12 courses in the Irish language program (36 credits in IRI courses for their B.A.).

 

Friends of LehmanGaeilge

We maintain a non-profit group known as "Friends of LehmanGaeilge" that benefits Irish language teaching and events at CUNY. As of fall 2013, we are encouraging Friends to subscribe at the levels of $125 and $325. Please contact Tomás regarding ways you can assist at raising funds for our lecture series, awards luncheon, and student scholarships.


Lehman Gaeilge students at a Gaeltacht Weekend in Esopus, NY (February 15-17, 2013). Over 125 Irish language students attended that Daltaí na Gaeilge immersion weekend.

Irish Language Fundraiser - 10/28/13

We welcomed friends of LehmanGaeilge - The Irish Language Program at Lehman College to join us for our first fundraiser. A buffet dinner was enjoyed in the private party room at Rory Dolan's Restaurant on McLean Avenue on the Bronx/Yonkers border. We took advantage of this gathering to honor a colleague of ours, Hilary Sweeney, for her years of service in promoting the Irish language in the New York City area. Over 40 attendees congratulated Hilary Sweeney and helped raise funds for Irish language curriculum development, our speakers series, and Irish language student scholarships. John Redmond, Kate Foster, and Noel Cotter led us in music and dance. A few photos are available at http://lehmangaeilge.smugmug.com/ . If you attended and have photos to share with us, please send them to lehmangaeilge@gmail.com in their original format. Go raibh maith agaibh!

Hilary Sweeney

 

Research

Lehman College is grateful to the Ireland-United States Commission for Educational Exchange and the Irish Government’s National Lottery. The Irish support included funding for seven years of curriculum development grants, Fulbright foreign language teaching assistants sent from Ireland to Lehman College during six years, and Gaeltacht Summer Awards for four Lehman students in 2011, three students in 2012, two students in 2013, and two students in 2014. In 2012-present, as indicated above, funding was provided for our speakers series.

Our current research project involves curriculum development for our Irish Language Cinema course which enrolls 25 students each semester.

 

Translations

We receive requests for translations twice to three times each week. While we are honored that our program has become well-known and well-respected to the point that individuals entrust their translations to us, we cannot possibly respond to 100-150 such requests each year while completing our regular duties as instructors. We receive requests for translations from English to Irish for tatoos, house names, pet names, inscriptions inside wedding rings, t-shirt phrases, and so on. For translations from Irish to English, we receive requests for journal articles, songs, letters, and Mass cards to be placed in English. We are happy to assist our current Irish language students and their immediate families as well as alumni in terms of free translations. We are also willing to take on a few requests each semester from those not affiliated with our program. For those who have not taken a class with us, we ask for a $65 donation made out to "Lehman Gaeilge". Should the translation be lengthly, we can provide a quote. The donation will not go to the translator, but rather the general fund for our Irish language program at Lehman College. Please e-mail us at eolas@lehmangaeilge.org if you are interested in requesting such a translation. Free translations are available from the translation forum http://www.irishgaelictranslator.com/ . While we don't endorse this site, it should meet your needs for informal translations. If you are receiving a tatoo or spending several hundred dollars on a house name sign or wedding ring, we would highly recommend a professional translator.

 

Links

Department of Languages and Literatures, Lehman College, CUNY

CUNY Institute for Irish American Studies

Irish Studies Program, Queens College, CUNY

Colloquial Irish

Fulbright Commission, Dublin

Teastas Eorpach na Gaeilge

Daltaí na Gaeilge

Club Leabhar Nua Eabhrac

 

Last updated 12/12/15
   
Contact: Irish Language Program, Dept. of Languages and Literatures, CUNY Lehman College, 257 Carman Hall, 250 Bedford Park Blvd. West, Bronx, NY 10468. - Phone: 718-938-1345 - Fax: 646-786-4064 - Email: eolas@lehmangaeilge.org -Web: http://www.lehmangaeilge.org